Badi

 

1. Dostupné profily:

  • Rosa Double    25 x 145 x 2 100 – 4 500 mm

 

 

2. Názov, skupina a pôvod:

– Bežný názov:                                     Badi, Bilinga

– Vedecký názov:                    Nauclea diderrichii

– Skupina:                                Rubiaceae

– Pôvod:                                  západná a stredná Afrika

 

3. Popis:

– Miazgová drevina:                jasne vyznačená

– Jadro dreviny:                       zlato-žlté alebo oranžovo-žlté. Pri použití v interiéri zostáva farba stabilná

– Zrnitosť:                               uzavretá

– Textúra:                                stredná

 

Badi si nevyžaduje žiadne zvláštne opracovanie pri externom použití. Prirodzená oxidácia v dôsledku ultrafialového svetla však spôsobí zošednutie podlahy. Ak sa tomu chcete vyhnúť a zachovať prirodzenú farbu dreva, odporúča sa použiť na externé podlahy olejový náter.

 

4. Fyzikálne vlastnosti:

– Hustota (zelená):                                                       1 000 – 1 100 kg/m3

– Hustota (pri 12 % obsahu vlhkosti):                             740 – 750 – 780 kg/m3

– Zmenšenie objemu:                                                    14,5 %

– Celkové obvodové zmenšenie (T):                              8 %

– Celkové radiálne zmenšenie (R):                                4,7 %

– Pevnosť v tlaku:                                                         62 N/mm2

– Statická pružnosť v ohybe:                                         134 N/mm2

– Modul pružnosti v ťahu:                                              11 800 N/mm2

– Bod nasýtenia vlákien:                                               25 %

Drevo je materiál so schopnosťou absorpcie a straty vlhkosti – mení svoje rozmery pod vplyvom rôznych podmienok okolia. Šírka a hrúbka dosky sa môže líšiť o 5 – 6 % oproti stanoveným rozmerom.

 

5. Pílenie a opracovávanie:

– Pílenie:                                             dobré, vyžaduje sa sila

– Sušenie:                                           pomalé, vyžaduje si starostlivosť, riziká skrivenia a praskania

– Zarážanie klincov/Skrutkovanie:      dobré, ale je potrebné vopred navŕtať dierky

– Lepenie:                                           správne

– Povrchová úprava:                           dobrá

 

6. Trvácnosť:

– Rozklad:                                           dobré až veľmi dobré vlastnosti

– Termity:                                            Trvácnosť triedy D

– Hmyz v suchom dreve:                     trvácne drevo

– Huby:                                                Trieda 1 – veľmi trvácne drevo (podľa noriem EN)

Tento druh prirodzene spadá do triedy 5 (koncové použitie v prímorskom prostredí alebo v brakickej vode) v dôsledku jeho vysokej mernej hustoty a tvrdosti.

 

7. Poznámky ku kvalite:

Možné maličké dierky s priemerom 0,5 – 1,5 mm spôsobené červami, ale len v živých stromoch. Malé praskliny, medzery, živicové kanáliky, uzly, miazgová drevina, chybné údery a iné chyby opracovávania maximálne v 5 % materiálu.

 

Stúpanie zrnitosti, skrútené/zahnuté kusy a iné skrútenia sa neklasifikujú ako chyby.

 

Pri inštalácii podlahy je potrebné dodržiavať návod na inštaláciu.

 

V prípade, že kvalita nezodpovedá očakávaniam zákazníka, je možné vrátiť len celé balenie a nie jednotlivé dosky. Prirodzené funkcie dreva nemôžu byť predmetom sťažností.

Google+