Inštalácia

Pokyny na montáž fasádnych dosiek

Správna montáž dosiek na stenu budovy rozhoduje o jej životnosti a taktiež o estetike budovy a prostredia. Pred začatím montáže fasády z dreva odporúčame oboznámiť sa s nižšie uvedenými pravidlami.

Skladovanie dreva. Pred montážou je potrebné dosky skladovať v originálnych obaloch, vo vetranej miestnosti, napr. zastrešený prístrešok, sklad.

 

Konštrukcia roštu (podkladu). Konštrukčná lata má za úlohu uniesť váhu fasádnych dosiek a taktiež zadržiavať zaťaženia vznikajúce zo sily vetra alebo sily pracujúceho dreva (prirodzenou vlastnosťou dreva je, že vplyvom meniacich sa atmosférických podmienok pracuje). Preto je tak dôležité solídne vyhotovenie a namontovanie konštrukcie pod drevenú fasádu. Zvlášť v prípade renovácie starých budov je potrebné venovať pozornosť tomu, aby konštrukcia z lát bola položená rovno.

Na konštrukciu roštu, na ktorý sa neskôr montujú fasádne dosky, sa používajú orezané laty s prierezom približne 30 x 50 mm alebo väčším z rovnakého, alebo príbuzného druhu dreva a s rovnakou vlhkosťou, ako má drevo, z ktorého je vyrobená fasáda.

Obr. 1. Konštrukcia roštu, na ktorý je potrebné montovať fasádne dosky.

Laty sa vždy montujú vzhľadom na fasádne dosky (ak sa fasádne dosky montujú zvislo, vtedy sa konštrukčná doska ukladá vodorovne a naopak) pod uhlom 90°. Ak sa počas montáže používajú taktiež kontralaty, potom sa kontralata musí montovať vzhľadom na fasádne dosky pod uhlom 90° (Obr.1). Vzdialenosť medzi latami a medzi kontralatami musí byť od 40 do 60 cm. Už po uložení fasádnych dosiek musí byť dodržaný medzi doskou a stenou voľný priestor minimálne 2 cm. Umožní cirkuláciu vzduchu pod fasádnymi doskami a správne schnutie dosiek. V spodnej a hornej časti fasády je potrebné ponechať medzery (otvory), ktorými bude môcť vzduch voľne vstupovať a vystupovať.

 

Montážne materiály (skrutky). Tak na pripevnenie konštrukčných lát k stene, ako aj na pripevnenie príslušných fasádnych dosiek je potrebné používať vhodné hmoždinky a vruty (skrutky do dreva). V prípade konštrukčných lát to závisí od druhu podkladu. Na pripevnenie fasádnych dosiek z mäkkého dreva (ihličnatého) je potrebné používať vruty z ušľachtilej ocele, dĺžka ktorých je minimálne 2,5-krát väčšia ako hrúbka montovanej dosky. Na pripevnenie fasádnych dosiek z tvrdého dreva (listnatého) je potrebné používať skrutky z ušľachtilej ocele, dĺžka ktorých je minimálne 3-krát väčšia ako hrúbka montovanej dosky. Použitie vrutov z obyčajnej ocele môže spôsobiť sfarbenie dreva.

 

Vždy montujeme cez celú hrúbku fasádnej dosky – hlavičky vrutov budú viditeľné pri montáži takých profilov, ako napr. Softline, Faza, Rhombo, Zetka, Žalúzia Rhombus. Vybrané profily dosiek, t. j. Sztulp Plus, Rund block, Variant sú naprojektované tak, aby po montáži neboli vruty viditeľné (doska nachádzajúca sa vyššie zakrýva vruty, ktorými je priskrutkovaná doska nižšie).

Zaskrutkovanie vrutov len do pera alebo drážky fasádnej dosky je nesprávne.

 

Obr. 2. Spôsob montáže fasádnych dosiek na drevený rošt.

 

A – stena budovy

B – drevená lata s hrúbkou, ktorá zodpovedá hrúbke zateplenia

C – zateplenie

D – izolačná fólia proti vetru

E – kontralata
F – fasádna doska

Montáž. Vzdialenosť prvej fasádnej dosky od zeme musí byť minimálne 30 cm. Zaručuje to ochranu dreva, okrem iného od dažďovej vody striekajúcej od podkladu. Fasádne dosky určené na vodorovnú montáž začíname montovať zospodu nahor, vždy s perom nahor.

 

Počas montáže je potrebné venovať osobitnú pozornosť miestam, v ktorých je drevo vystavené priamemu kontaktu s vodou (napr. odkvapové žľaby, parapety). Miesta, do ktorých chceme naskrutkovať vrut, sa odporúča predtým predvŕtať vŕtačkou, aby sa predišlo prasknutiu dosky. Odporúča sa, aby hlava vrutu nevyčnievala nad povrch dosky a taktiež aby nevchádzala príliš hlboko. Vruty nie je vhodné montovať celkom na koniec dosky – musí sa zachovať vzdialenosť od okraja minimálne 10 cm, vďaka čomu sa predíde vzniku prasklín.

 

Ukončovacie prvky. Na ukončenie rohov budovy navrhujeme ukončovacie lišty. Alternatívou použitia ukončovacích líšt je prirezávanie dosiek na rohoch pod uhlom 45°. Na ukončenie zárubní okien a dverí odporúčame štvorstranne do hladka hobľované dosky s jemne zrazenou hranou.

Google+