POKLÁDKA PARKIET

Laminátová podlaha je produkt ako stvorený pre domácich majstrov. Mnohí naši zákazníci inštalujú svoje laminátové podlahy sami. S trochou remeselníckej zručnosti to nie je žiadny problém – „urob si sám“ je súčasným trendom. Na nasledujúcich stránkach by sme Vám chceli pomocou ľahko zrozumiteľných návodov a špeciálnych „tipov a trikov“ uľahčiť inštaláciu Vašej podlahy.

Je úplne jedno, či chcete Vašu podlahu inštalovať na poter či na drevenú dlážku, či s podlahovým vykurovaním, alebo bez neho, radi Vám pomôžeme! Od zoznamu správneho náradia, potrebného príslušenstva až po pevné skrutky k podlahovým lištám – s tým sa inštalácia laminátovej podlahy skutočne nemôže pokaziť .

Inštalácia laminátovej podlahy: Príprava

Inštalácia laminátovej podlahy je veľmi jednoduchá. Pritom je ale dôležité, aby ste si všetky materiály a pracovné kroky dobre pripravili. V nasledujúcom nájdete návod „krok za krokom“ pre inštaláciu. Najprv by ste si mali ujasniť, na aký podklad chcete inštalovať Vašu laminátovú podlahu. Pretože nie každá podlaha je vhodná na všetky druhy podkladu.

 

Podklad pre laminátovú podlahu

Inštalácia laminátu na poter

Podklad musí byť absolútne rovný, suchý, čistý a nosný. Nerovnosti väčšie než tri milimetre na meter musia byť bezpodmienečne obrúsené a zatmelené. Ako izolácia voči vlhkosti musí byť použitá PE fólia.

Inštalácia laminátovej podlahy na drevenú podlahu (doskovú podlahu)

Uvoľnené dosky musia byť upevnené, nerovnosti vyrovnané – musí vzniknúť pevný a rovný podklad. Laminátovú podlahu Krono Original položte priečne k pozdĺžnemu smeru drevených dosák podkladu. Pri drevených podkladoch sa nesmie použiť PE fólia.

Inštalácia laminátovej podlahy na podkladové panely

Uvoľnené panely musia byť upevnené a nerovnosti vyrovnané. Podkladové panely musia byť pevne spojené so spodnou konštrukciou tak, aby nemohol vznikať nijaký vŕzgajúci zvuk.

Inštalácia laminátovej podlahy na podlahy PVC alebo linoleum

Staré podlahové krytiny tohto druhu musia byť odstránené.

Inštalácia laminátovej podlahy na teplovodné podlahové vykurovanie

Na vykurovanie Vašej podlahy sa pýtajte odborníka na kúrenie. Tento má zodpovedajúce schopnosti a potrebné dokumenty.
Je doporučená povrchová teplota 25º C; 28 º C, nesmie byť v žiadnom prípade prekročená. Staré podlahové krytiny musia byť odstránené.

Zvyšná vlhkosť

Nasledujúce hodnoty zvyšnej vlhkosti poteru nesmú byť v žiadnom prípade prekročené:
1.) Cementový poter: s podlahovým vykurovaním 1,8 % CM; bez podlahového vykurovania 2 % CM.
2.) Anhydridový poter: s podlahovým vykurovaním 0,3 %; bez podlahového vykurovania 0,5 % CM.

Pred inštaláciou laminátovej podlahy: kontrolný zoznam pre prípravu.

A.) Kontrolný zoznam: náradie

Pri inštalácii Vašej laminátovej podlahy Krono Original musíte mať ustavične k dispozícii nasledujúce náradie:

 • Dištančné kliny
 • Kotúčová pílka s výmenným ozubeným pílkovým listom zo spekaného karbidu alebo priamočiara pílka s jemným pílovým listom či ručná pílka
 • Uholník pre strihanie dverných zárubní
 • Skladací meter, ceruzka
 • Montážny návod
 • Drevený klátik (pri inštalácii Top Clic)
 • Kladivo (min. 300 g. pri inštalácii Top Clic)
 • Podložka kročajového hluku (u podláh bez S.A.S.)

B.) Kontrolný zoznam: materiál & príslušenstvo

 • Presne namerané údaje o veľkosti priestoru
 • Laminátová podlaha Krono Original
 • Clickdicht/ Clickguard / jedna tuba stačí na 10 m2 laminátovej podlahy
 • Podlahové lišty
 • Vyrovnávacie, prechodové a ukončovacie profily
 • Upevňovacie sponky (30 ks na balík podlahy Krono Original)
 • Izolačná fólia
 • Penová fólia

Pamätajte na to, že u laminátových podláh bez Sound Absorb System je potrebná dodatková izolácia kročajového hluku. Podľa okolností potrebujete aj Clickguard alebo porovnateľné utesnenie medzery, tesniacu pastu na medzery a lepidlo.

 

Podmienky pokládky na podlahové kúrenie

 

V zásade je možné všetky druhy plávajúcich podláh ukladať na podlahy s teplovodným podlahovým vykurovaním . Pre tento účel však môžu byť použité iba podlahoviny ktorých celkový odpor tepelnej priepustnosti neprekračuje hodnotu 0,17 m2K/W. Dilatačné medzery podkladovej podlahy predpísané výrobcom alebo architektom je nutné prevziať do parketovej podlahy. Pre tento účel slúžia profily, ktoré sa vhodným kontaktným lepidlom nalepia na podkladovú podlahu.

Pre ničím nenarušenú radosť z Vašej novej parketovej podlahy uloženej na teplovodnom podlahovom vykurovaní dodržujte pred a pri ukladaní nasledovné pokyny:

 • Dodržujte striktné pokyny výrobcov jednotlivých značiek parkiet pre ich uloženie na teplovodné podlahové vykurovanie a príslušný návod. Okrem toho rešpektujte pri ukladaní nasledovné:
 • Poter musí byť prevedený odborne a jeho plocha musí byť rovná. Poter musí po nanesení na podlahu odležať minimálne 21 dní. Viditeľné škáry a trhliny v poteri musia byť bezpodmienečne zacelené. Toto sa dosiahne vyliatím týchto škár a trhlín 2-zložkovou živicou.
 • Následne je potrebné previesť a zaznamenať nábeh podlahového vykurovania podľa protokolu o nábehu podlahového vykurovania , ktorý úplne vyplnený a podpísaný je dôležitou podmienkou započatia pokládky parketovej podlahy.
 • Nábehový program teplovodného podlahového vykurovania : pozn. °C sú udávané pre vyhrievacie médium

0-21 deň odležanie nového vyrovnávacieho poteru
21-26 deň začneme zvyšovať teplotu z 15 °C denne o 5 °C až do dosiahnutia max. vykurovacieho výkonu 45 °C
26-33 deň vykurujeme tak, aby sa udržala konštantná teplota 45 °C bez prerušenia.
33-37 deň začneme teplotu vykurovania postupne znižovať denne o 5 °C až sa na 37 deň dosiahne teplota 25 °C
37-44 deň podlahové vykurovanie odstavíme
44-49 deň vykurujeme pri teplote 45 °C
49-51 deň znižujeme teplotu na 25 °C

 • Tento nábehový časový plán obsahuje minimum dní na vykurovanie. Každý dodatočný deň naviac je osožný pre čo najdokonalejšie potlačenie vlhkosti a je dodatočnou istotou pre užívateľa.
 • Zbytková vlhkosť poteru nesmie pred položením parketovej podlahy prekročiť nasledovné hodnoty :

Pri cementovom poteri ……………………………………. 1,8 %

Pri anhydridovom poteri …………………………………..0,3 %

Vlhkosť je potrebné merať vlhkomerom CM,DIN 472b, časť 4.

 • Následne môžeme urobiť pokládku parketovej podlahy podľa pokynov výrobcu pričom je potrebné dodržať nasledovné:
 • teplota poteru by sa mala pohybovať v rozmedzí 18-24 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 50-65 %
 • Po položení parketovej podlahy nechať túto nezaťaženú po dobu 5 dní pri dodržaní podmienok predchádyajúceho bodu
 • Následne je možné prevádzkovať podlahové vykurovanie poldenne na nízkej prevádzkovej teplote.
 • Začínajúc druhým týždňom po položení podlahy je možné vykurovanie prevádzkovať celodenne po dobu 8 dní na nízkej prevádzkovej teplote.
 • Najvyššia povrchová teplota podlahy nesmie byť vyššia ako 25 °C pri drevených veľkoplošných parketách a 28 °C pri laminovaných parketách.

Pri zakrytí parketovej podlahy kobercom môže dôjsť k zvýšeniu odporu tepelnej priepustnosti a tým k tzv. tepelnej zápche

1 2 3 4 5 6 7 8
0-21 deň 21-26 deň 26-33 deň 33-37 deň 37-44 deň 44-49 deň 49-51 deň
čas odležania poteru zvyšovanie teploty po 5°C konštantná teplota znižovanie teploty odstavenie vykurovania zvyšovanie teploty znižovanie teploty kontinuálne vykurovanie
15 °C na 45 °C 45 °C na 25 °C 15 °C na 45°C na 25 °C 25 °C

 

 

 

Technický poradca

 

Návod a príručka: Inštalácia laminátovej podlahy

Pred inštaláciou: Balíky skladujte 48 hodín v rovnakých klimatických podmienkach ako pri inštalácii. Dôležitým predpokladom pre montáž a dlhé zachovanie hodnoty laminátovej podlahy je priestorová klíma s cca 20 º C a relatívnou vlhkosťou vzduchu 50 až 70 %. Podklad musí byť absolútne rovný, suchý, čistý a nosný.

Pri montáži na minerálny podklad ako je betón, cementový poter, anhydridový poter či kamenné dlaždice sa najprv musí odmerať vlhkosť. Podklad nesmie v žiadnom prípade vykázať a prekročiť nasledujúce hodnoty zvyškovej vlhkosti:

1.) Cementový poter: S podlahovým vykurovaním 1,8 % CM; bez podlahového vykurovania 2 % CM.

2.) Anhydridový poter: S podlahovým vykurovaním 0,3 %; bez podlahového vykurovania 0,5 % CM.

Pred inštaláciou na minerálny podklad musí byť bezpodmienečne tzv. „vaňovým spôsobom“ položená vhodná paronepriepustná fólia PE kvôli ochrane pred vlhkosťou. Okraje fólie je potrebné nechať presahovať asi 20 cm a fixovať lepiacou páskou.
Koberec je nevhodný podklad a všetky zvyšky kobercov musia byť pred inštaláciou bezo zvyšku odstránené. Laminátová podlaha je položená plávajúco. Nesmiete ju fixovať k podkladu. U podláh bez izolácie kročajového hluku S.A.S. použite pre utlmenie kročajového hluku 2 mm penovú fóliu PE alebo inú vhodnú podložku s maximálnou hrúbkou 3 mm. Položte v rovnakom smere ako panely. Otvorené balenie podlahy musí byť bezodkladne položené.

Všeobecne sú tri možnosti inštalácie laminátovej podlahy:
1.) Rýchla inštalácia bez lepidla
2.) Inštalácia s Clickguard alebo s podobným utesnením medzier. Tým je podlaha trvalo chránená proti účinkom vlhkosti zhora. Napriek tomu môže byť podlaha demontovaná a znovu položená.
3.) Inštalácia s použitím lepidla poskytuje rovnako trvalú ochranu proti vlhkosti, práca je však nákladnejšia a demontáž pre prípadnú opätovnú inštaláciu podlahy nie je viac možná.

Inštalácia Top Clic

 

Pri nerovných stenách preneste prosím, priebeh steny na prvý rad panelov a panely adekvátne odpíľte. Pred montážou odmerajte aj hĺbku priestoru. Pokiaľ by posledný rad panelov vykazoval šírku menšiu než 5 cm, musíte jestvujúci zvyšný rozmer rovnomerne rozdeliť medzi prvý a posledný rad panelov tak, že šírku panelov v oboch radoch podľa potreby prirežete.
Bezpodmienečne dodržujte 12-15 mm odstup okraja od steny, vykurovacej rúry, stĺpikov, zarážok dverí atď., ktorý zafixujete dištančným klinom. Pri inštalácii s plochou dlhšou, resp. širšou než 8 m je potrebná dilatačná medzera min. 2 cm. Toto dodržujte aj montáži, ktorá prekračuje priestor. Tu musia byť plochy v priestore dverných zárubní prerušené. K tomu využite profily z nášho sortimentu. Dilatačné škáry môžu byť odborne prekryté zodpovedajúcimi profilmi.
Tip: Panely inštalujte v pozdĺžnom smere k hlavnému zdroju osvetlenia!
Montáž začnite v ľavom rohu priestoru. Vyčnievajúca spodná časť drážky pritom smeruje k pokladajúcemu. Položte panely prvého radu, zatiaľ čo prvé dva a vzápätí každý ďalší panel spojíte adekvátne podľa vyobrazenia v návode
Rovno ležiaci panel pre kladenie dlaňou priklopneme tak, aby bol dosiahnutý predzarážkový efekt po celej šírke panelu.
Tip: Nasaďte montážnu pomôcku pozdĺžne vo výške medzier, a prvky definitívne vycentrujte. Tým sa zabráni poškodeniu pri zaklikávaní (spojovaní) panelov.
Nárazový kolík/ drevený klátik/ sa pre tento účel položí pozdĺžne v mieste spoja na panel. Dbajte pritom, prosím, na to, aby nárazový kolík vyčnieval asi 5 – 10 mm nad hranu. Tým je zaistené, že plochy oboch panelov presvedčivo doliehajú. Uvedeným spôsobom namontujte celý panelový rad. Zaistiť odstup steny i záražkami 12 – 15 mm!
Na ľavej strane začnite druhý rad, zatiaľ čo dlhá strana panelu je vsadená šikmo v uhle 30° do vyčnievajúcej spodnej časti drážky už ležiaceho panelu (1 rad) a ľahkým tlakom zatlačte dolu. Každý ďalší rad začať zvyšným kusom (min 20 cm dĺžka) predchádzajúceho radu. Presadenie priečnej medzery jedného radu panelov voči druhému by malo byť najmenej 40 cm.
Nasledujúce panely sú najprv „zakliknuté“ pozdĺžne a ešte pred spojením priečneho spoja sa panel posunie tesne na predchádzajúci panel až dokiaľ povrchové vrstvy tesne na seba nenarážajú.
Teraz dlaňou poklopte rovno ležiaci panel v priestore priečneho spoja, dokiaľ nebude dosiahnutý zasúvací efekt po celej šírke panelu. Vzápätí uzavrite medzeru spoja ľahkým úderom kladivom na drevený klátik, nárazový kolík. Použite montážnu pomôcku. Všetky ďalšie panely položte adekvátne s pracovnými krokmi.
Pokiaľ je to potrebné, priečne medzery sa uzavrú bočnými údermi vhodným nárazovým kolíkom. Posledný panel v rade je pre odpílenie treba pootočiť o 180°. Stranu so vzorom hore, položiť veľa už existujúceho radu (drážku na drážku). Pri čelnej strane zohľadniť odstup od steny. Panel označiť a odpíliť. Kvôli zamedzeniu štiepenia hrán musí byť strana so vzorom pri používaní elektrickej priamočiarej alebo ručnej pílky obrátená dolu. Inak píliť od hornej strany panelu. Posledný panel jedného radu fixovať v prípade potreby ťahadlom. Po inštalácii odstrániť dilatačné záražky.
Pre rúry vykurovania musia byť vyhĺbené otvory, väčšie o 3 cm než je priemer rúry vykurovania. Vyrezať „diel v tvare V“, natrieť lepidlom, priložiť a až do vytvrdnutia lepidla fixovať zarážkou. Vzápätí vzniknuté medzery prekryť manžetou vykurovacej rúry.
Rám drevených dverí skrátiť natoľko, aby pod ne lícoval prvok izolácie kročajového hluku, aby sa laminátová podlaha i tu mohla voľne pohybovať pri zmenách priestorovej klímy.
Pre perfektné ukončenie pri stene upevnite podlahové spony s odstupom 40 – 50 cm a na spony nasuňte vhodné podlahové lišty.

Inštalácia s Twin Clic

 

Inštaláciu začať v ľavom rohu miestnosti. Prvý panel položte perom k stene a zaistite dilatačnými zarážkami dilatačnú škáru od kraja. Druhý panel čelnou stranou (krátka strana) pod uhlom 30° vsunúť do profilovanej drážky vpredu ležiaceho prvého panelu a položiť rovno na podlahu. Dbajte na to, aby pozdĺžne hrany ležali v jednom smere, nevytvárali presadenia a tvorili priamu líniu. To je potrebné preto, aby pri inštalácii druhého radu mohli byť panely vsadené, „zakliknuté“ bez medzery do pozdĺžneho profilovania.
Pokiaľ by pri nerovnej stene bol odstup čiastočne príliš veľký či malý, preneste, prosím, priebeh steny na prvý rad panelov a panely adekvátne odpíľte. Ďalšie panely pripojiť až do konca prvého radu.
Posledný panel v rade pre upravenie dĺžky/ pílenie otočte o 180°, stranu so vzorom smerom hore vedľa už existujúceho radu (drážku na drážku) a panel priložiť k stene. Na čelnej strane vziať do úvahy okrajový odstup 12 – 15 mm. Označiť dĺžku panelu a odpíliť. Pre zabránenie štiepenia hrany by strana so vzorom mala byť pri použití priamočiarej alebo kotúčovej elektrickej pílky obrátená dolu. Inak píliť od hornej strany panelu. Každý ďalší rad začať zvyšným kusom (min 20 cm dĺžka) predchádzajúceho radu. Druhý rad začať polovičným panelom alebo zvyškom prvého radu. Pritom je treba dbať na to, aby panel nebol kratší než 30 cm, resp. nie dlhší než 95 cm. Presadenie medzery (priečne presadenie medzera musí byť rad od radu vždy najmenej 30 cm.
Podlahový panel druhého radu položiť tak, aby pozdĺžne strany panelu prvého a druhého radu paralelne ležali jedna na druhej, ale aby neboli „zakliknuté“, .tzn. pero druhého radu leží na drážke prvého radu. Pred „zakliknutím“ ďalšie panely priečne „zakliknúť“ po nakoniec druhého radu. Pritom postupovať ako pri prvom rade. Ak kompletný druhý rad leží vedľa prvého radu, je potrebné tento na ľavej strane, na pozdĺžnej strane ukazujúcej do priestoru, asi o 2 cm nadvihnúť.
Pero panelov druhého radu kĺže v zdvihnutom priestore do drážky prvého radu. Pri opätovnom položení panelov je clikový spoj upevnený. Tento postup pozdĺž celého druhého radu opakovať (proces „zakliknutia“), dokiaľ prvý a druhý rad nie sú navzájom spojené bez medzery a bez výškového presadenia. Pri spojení prvého a druhého radu bezpodmienečne dbať na to, aby boli panely položené pozdĺžne bez presadenia. Montáž ďalších radov pokračuje potom ako pri druhom rade s ohľadom na dostatočné presadenie priečnej medzery.
U inštalovaných plôch s dĺžkou, resp. šírkou, viac ako 8 m, sú potrebné dilatačné medzery (široké najmenej 2 cm). Na toto dbajte aj pri inštalácii presahujúcej priestor miestnosti. Tu musia byť plochy v priestore rámu dverí prerušené. K tomu použite profily z nášho sortimentu. Tieto pohybové medzery môžu byť odborne prekryté adekvátnymi profilmi.
Tip: Panely pokladajte v pozdĺžnom smere k hlavnému zdroju svetla!
Ak má byť podlaha dodatočne lepená, alebo vybavená utesnením medzery, musí byť použitý dostatok lepidla typu D3, resp. ClickguardTM na hornú časť pera každého panelu (1x pozdĺžna strana, 1x priečna strana). Prebytočné lepidlo asi po 10 minútach vo vysušenom stave pomocou plastovej stierky odstrániť. Zvyšky odstraňovače lepidla odstrániť bez poškrabania, resp. teplou vodou.
Pri použití ClickguardTM pracovať podľa návodu na použitie. Po inštlaácii odstrániť dilatačné zarážky. Pre vykurovacie rúry musia byť vyhĺbené otvory, ktoré sú o 3 cm väčšie než priemer rúry. Vyrezať „diel v tvare V“, potrieť lepidlom, priložiť a do vytvrdnutia lepidla zafixovať zarážkou. Vzápätí vzniknuté medzery prekryť manžetou vykurovacej rúry. Rám drevených dverí skrátiť natoľko, aby pod neho bolo možné nainštalovať panel spolu s izoláciou kročajového hluku, vrátane odstupu 2 – 3 mm.
Pre perfektné ukončenie pri stene upevnite podlahové spony s odstupom 40 – 50 cm a na spony nasuňte vhodné podlahové lišty.

Google+