iFIX

Montáž i FIX ® pomocou zátok

Najskôr si prečítajte pokyny pre štandardný iDeck®, pretože sa vzťahujú aj na montáž pomocou zátok.

 

Skôr než začnete pracovať, presvedčite sa, či sú všetky dosky položené na dlážku v konečnej polohe. Takto môžete jednoducho nakresliť rovnú čiaru na predvŕtanie dosiek. Škatuľa iFix so zátkami obsahuje aj špeciálny vrták na predvŕtanie dier pre zátky. Veľkosť tohto vrtáka je presne taká, ako je veľkosť zátok. Keď vyvŕtate otvory pre zátky, predvŕtajte dosky a nosič pomocou 4mm vrtáka, ktorý nájdete v škatuli so skrutkami.

Teraz môžete začať s pripevňovaním dosiek pomocou skrutiek a bitu na skrutky. Keď dokončíte celú podlahu, môžete do predvŕtaných dier zasunúť zátky. Do každej diery kvapnite kvapku lepidla na drevo (D4), aby sa zátka prilepila k doske. Prebytočné lepidlo ihneď odstráňte pomocou vlhkej handry. Presvedčite sa, či kónická časť zátky smeruje nadol (môžete použiť kladivo).

Po montáži všetkých zátok môžete pomocou pásovej brúsky prebrúsiť podlahu a zátky pre dosiahnutie výborného výsledku.

fix pluggen tekening 1 fix pluggen tekening 2 fix pluggen tekening 3

fix pluggen tekening 4 fix pluggen tekening 5 fix pluggen tekening 6

iFIX – záslepky skrutiek ponúkame z drevín ( Massaranduba, Cumaru, Ipe, Merbau )

Tieto záslepky sú navrhnuté na perfektné prekrytie viditeľných hlavičiek skrutiek. Záslepky ponúkame v baleniach po 500 kusoch s 500 nerezovými skrutkami a špeciálnym vrtákom. Systém iFIX sa dodáva v iFIX Boxe (balenie, ktoré obsahuje všetky potrebné komponenty – 500 ks záslepiek, 500 ks skrutiek typ A2, 1 ks špeciálny vrták, 1 nástavec na skrutku)

Google+