iClip


iCLIP je variantom terasovej dosky, kde nie sú vidieť hlavičky skrutiek na povrchu dosiek. Pri tomto spôsobe upevňovania majú jednotlivé dosky na bočných stranách vyfrézovanú drážku, do ktorej sa zasunie pevná spojka štvorcového tvaru iCONNECT a tá sa pripevní skrutkou k spodnému roštu. Skrutky sú tak ukryté v medzerách a terasy pôsobia ucelenejším a esteticky čistejším dojmom. Systém iCLIP sa vyrába výhradne z drevín najvyššej akostnej triedy = Ipe (Lapacho), Cumaru. Ide o veľmi dekoratívne, odolné drevá s nízkym zosychaním, čo je dôležité pre zachovanie správneho tvaru drážky. Ak by drevo zoschlo, drážka sa rozšíri, neudrží spojku a lamela sa môže uvoľniť. Z tohoto dôvodu nie je možné pre tento systém použiť napr. drevinu Bangkirai.
Cenovo sa dosky iCLIP pohybujú približne o 30% vyššie než klasický iDECK. Zákazník však získa kvalitný výrobok najvyššej akostnej triedy. Navyše ušetrí za skrutky, pretože pri montáži dosiek iCLIP sa ich spotreba znižuje na polovicu oproti doskám klasickej podlahy iDECK.

Profily iCLIP:


iCLIP smooth/hladký 22 x 120 mm


iCLIP reeded /jednostranne drážkovaný 22 x 120 mm


koncový 22 x 38 mm

Dreviny iCLIP:

IPE (LAPACHO)

hladký 22 x 120 mm
jednostranne drážkovaný 22 x 120 mm
koncový 22 x 38 mm

CUMARU

hladký 22 x 120 mm
jednostranne drážkovaný 22 x 120 mm

Spojky iCLIP:

 

 

 

Stručný návod k montáži

   

 

Google+