Montáž

Príručka pre užívateľov

Všetky naše produkty musia byť inštalované v súlade s predpismi pre inštaláciu drevených terás (vydali CTBA a Federation of Wood). Informácie a technické riešenia na tomto mieste uvedené predstavujú výťah z týchto predpisov a sú určené primárne pre exteriérové konštrukcie okolo domov ( chodníky, bazény).

Skladovanie:

Terasové dosky iDeck® skladujte v pôvodnom balení, najlepšie v dobre vetranom a zastrešenom priestore, mimo dosahu priameho slnečného svetla, pevne zapáskované. Dosky nesmú ležať voľne vzhľadom k prirodzenej tendencii dreva ohýbať sa.

Úprava dosiek pred montážou:

Dosky pred montážou dôkladne opláchnite vodou, čím zamedzíte výraznému vymytiu tanínu dažďom.

Nástroje:

vŕtačka, skrutkovač, skracovacia píla, pásová brúska, nerezové skrutky, uholník, svorka, značkovacie pásmo.

Google+