Terasové dosky iDECK Composite

Kombinácia dreva a polyméru

Doska iDECK Composite

 

Vďaka kombinácií dreva a polymérov v sebe doska iDECK Composite spája tradíciu s inováciou a silu prírody s najnovším vývojom techniky. iDECK Composite vám poskytuje to najlepšie z oboch svetov – prírodný vzhľad a pocit tepla z dreva, tvanlivosť a ľahkú údržbu. Dosky iDECK Composite sú jedinečné vďaka svojej konštrukcii (minimálna medzera medzi doskami) a šírke 150 mm v kombinácii so skritým spojom. To Vám dáva úžasnú príležitosť pre vytváranie terás, ktoré inde nenájdete. Skrytý systém zaručuje jednoduchú a rýchlu inštaláciu.

Výhody:

  • vysoká pevnosť
  • ekologickosť
  • pevnosť
  • pocit tepla
  • prírodný vzhľad
  • odolnosť voči vode
  • neobrastajú machom
  • jednoduchá údržba
  • žiadne triesky
  • žiadne deformácie

Sortiment profilov

Dosky iDECK Composite sa dodávajú v dĺžkach 2,4 a 2,9 m.

hladký 25 x 150 mm, gaštanovo hnedý a strieborno šedý

drážkovaný 25 x 150 mm, gaštanovo hnedý a strieborno šedý

Montážne hranoly

Dosky iDECK Composite sa montujú na montážne hranoly iDECK o rozmeroch (h x š x d) 40 x 60 x 2900 mm.

Ukončovacie prvky

Lišta iDECK o rozmeroch (h x š x d) 40 x 60 x 2900 mm (v oboch farbách)

 

INFORMÁCIE O PRODUKTE

 

Kompozitná krytina z dreva a plastu iDECK je nový typ produktu vyrobený pomocou miešaného bambusového a dreveného prášku s HDPE (nízkotlakovým polyetylénom) a ďalšími chemickými prísadami, ktorý sa lisuje v jedinečnom vysokotlakovom a vysokoteplotnom zariadení. Z dôvodu obsahu prírodných vlákien má kompozit iDECK nielen vysoký stupeň odolnosti voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom, ale ľahko sa aj opracúva. WPC má charakter vysokej odolnosti voči vlhkosti a termitom, nezvetráva a nepraská – môže sa preto v rozsiahlej miere používať vonku.

 

Kompozit iDECK je bezpečný, ekologicky zodpovedný, alternatívny nový materiál, ktorý vďaka svojej špeciálnej výrobnej metóde a vlastnostiam nepotrebuje náter a lepidlo. Je to produkt ohľaduplný k životnému prostrediu. Hlavný materiál, bambusový a drevený prášok, je odpad z nábytkárskych závodov a ďalší materiál je recyklovaný plast.

 

Rozmerové tolerancie :

Hrúbka: +/- 1 mm

Šírka: +/- 2 mm

Dĺžka: +/- 5 mm

 

Kompozit iDECK nie je vhodná do uzatvorených a vlhkých priestorov bez ventilácie vzduchu a/alebo do prostredia s veľkými zmenami teploty (napríklad sauna).

 

UPOZORNENIE PRED INŠTALÁCIOU

Spôsob inštalácie je pri tomto produkte veľmi dôležitý. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť zníženie odolnosti alebo určité poškodenie produktu.

Pred inštaláciou materiál skontrolujte. Všetky poškodenia a chyby oznámte predajcovi pred inštaláciou. Začiatok inštalácie znamená, že klient vzhľad a vlastnosti schválil. Inštaláciu zverte profesionálnej montážnej firme. Na inštalácii krytiny by mali spolu pracovať viac ako dve osoby. Kompozit iDECK nepoužívajte na stĺpy, trámy, nosníky, podpery alebo iné nosné diely. Nedodržanie pokynov znamená ukončenie platnosti záruky.

 

HLAVNÉ KOMPONENTY A NÁRADIE POTREBNÉ PRI INŠTALÁCII

Kompozitná doska iDECK

konštrukčný hranol iDECK

Držiak na konštrukčný hranol + expanzná skrutka Spony + skrutky

Okrajová lišta

Vrchný kryt

Štartovacia spona

Okrajová lišta

Gumený spojovací prvok

Príklepová vŕtačka

Elektrická vŕtačka

Kladivo

Skrutkovač

Píla na priečny rez

 

 

 

 

USKLADNENIE

Kompozitné dosky iDECK uskladňujte v ich pôvodnom balení, najlepšie v dobre vetraných zastrešených priestoroch.

INŠTALÁCIA

Pozor: Elektrická vŕtačka je na vŕtanie otvorov na skrutky v hranoloch iDECK, v krytine a bočných krytoch nevyhnutná. Otvory musia byť menšie než priemer použitej skrutky.

 

1. Zaistite, aby bol podklad čistý, suchý, stabilný, pevný a hladký – sklon 2 % zabezpečí správny odvod vody.

 

2. Konštrukčné hranoly sa musia upevniť do betónového podkladu, aby sa zaistil spoľahlivý základ – odporúčame umiestniť hranoly tak, aby boli vodorovné so smerom odtoku. Zaistite, aby sa dodržala správna vzdialenosť medzi hranolmi: táto vzdialenosť pre rozmer 25 x 150 mm je 30 cm. Pri nadpájaní konštrukčných hranolov musí byť vzdialenosť 5 – 10 mm, aby sa zabránilo rozpínaniu. Od konca hranolu ku stene alebo inému pevnému dielu nechajte medzeru 5 – 10 mm. Hranol sa musí pripevniť na betónový podklad každých 50 cm – a nie ďalej než 6 – 7 cm od konca hranola.

 

Metódy inštalácie dvoch hranolov:

-) Pomocou elektrickej/príklepovej vŕtačky vyvŕtajte do betónu a hranolov otvory, potom hranol pripevnite na betónový podklad pomocou špeciálnych vŕtačiek na tvrdý podklad. Hlavy skrutiek nenechávajte nad povrchom hranola.

-) Na hranol umiestnite držiaky z nehrdzavejúceho materiálu (3 kusy na meter) a potom hranol pripevnite na podklad pomocou expanzných skrutiek.

 

3. Po pripevnení všetkých hranolov na podklad skontrolujte vodorovnosť hranolov. Ak vodorovnosť nie je pravidelná, upravte ju vyplnením medzery medzi nosníkom a podkladom tenkými plátmi alebo gumenými antivibračnými podložkami.

 

4. Prvú dosku pripevnite na hranol so štartovacou nehrdzavejúcou sponou. V prípade, že krytina sa umiestňuje na stenu alebo iný pevný diel, medzi doskami a stenou alebo iným pevným dielom by mala byť medzera najmenej 5 – 10 mm.

 

5. Ostatné dosky pripevnite pomocou plastových spôn a nehrdzavejúcich skrutiek. Na styku 2 dosiek krytiny musia byť 2 hranoly namiesto jedného (každý koniec dosky musí mať ako oporu jeden hranol). Medzi koncami dvoch dosiek musí byť medzera približne 5 – 10 mm (na rozpínanie). Na spojenie koncov dvoch dosiek sa tiež môžu použiť gumené spojovacie prvky (v tomto prípade odporúčame nechať menšiu medzeru (napríklad 2 – 3 mm).

 

6. Poslednú dosku pripevnite na hranol nehrdzavejúcou skrutkou.

7. Na konce dosiek použite vrchné kryty alebo okolo nainštalovanej krytiny namontujte okrajovú lištu pomocou nehrdzavejúcich skrutiek.

 

ÚDRŽBA

1. Vodné škvrny

Keď sa po daždi vyparí voda, na povrchu čerstvo namontovanej krytiny zostanú vodné škvrny. Je to dočasný jav, ktorý sám zmizne po približne 1 – 2 mesiacoch. Škvrny sa dajú očistiť utretím povrchu oceľovou vlnou.

 

2. Blato, prach, atď.

Krytinu odporúčame pravidelne čistiť, aj keď vyzerá byť čistá. Predíde sa tým nahromadeniu peľu/nečistôt, ktoré môžu spôsobiť pleseň.

Nečistoty na krytine odstráňte čistením pomocou teplej vody s mydlom. V prípade potreby ju okefujte tuhými štetinami.

 

3. Ryhy, olejové škvrny, alkoholové škvrny, cigaretové škvrny, atď., ktoré sa ťažko odstraňujú z povrchu

Škvrnu skúste opatrne odstrániť pomocou oceľovej vlny alebo brúsneho papiera. Potom povrch okefujte a očistite teplou vodou s mydlom.

 

Ak chcete vyskúšať produkt/metódu čistenia/odstránenia škvŕn, odporúčame najprv vykonať skúšku, či produkt/metóda nespôsobí žiadne neželané odfarbenie.

 

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Ku kompozitnej tersovej dosky iDECK poskytujeme 5-ročnú obmedzenú záruku na akékoľvek výrobné chyby, vrátane závažného rozštiepenia, prasknutia alebo poškodenia spôsobeného hmyzom, plesňou, koróziou a hnitím. Nesprávnou inštaláciou sa platnosť tejto záruky skončí. Záruka sa nevzťahuje na problémy pri doprave, chyby pri inštalácii, nevhodné použitie a údržbu, problémy s odfarbením, rozpínanie/zmršťovanie, deformáciu, kazy dosky alebo vonkajšie poškodenie dosky z dôvodu nevhodnej manipulácie. Záruka sa nevzťahuje na premeny farby, miernu stratu farby z prirodzených dôvodov. Záruka sa nevzťahuje na nesprávne použitie, ktoré nerešpektuje osobitosť kompozitného produktu iDECK.

 

INFORMÁCIE O PRODUKTE

 

Kompozitná krytina z dreva a plastu iDECK je nový typ produktu vyrobený pomocou miešaného bambusového a dreveného prášku s HDPE (nízkotlakovým polyetylénom) a ďalšími chemickými prísadami, ktorý sa lisuje v jedinečnom vysokotlakovom a vysokoteplotnom zariadení. Z dôvodu obsahu prírodných vlákien má kompozit iDECK nielen vysoký stupeň odolnosti voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom, ale ľahko sa aj opracúva. WPC má charakter vysokej odolnosti voči vlhkosti a termitom, nezvetráva a nepraská – môže sa preto v rozsiahlej miere používať vonku.

 

Kompozit iDECK je bezpečný, ekologicky zodpovedný, alternatívny nový materiál, ktorý vďaka svojej špeciálnej výrobnej metóde a vlastnostiam nepotrebuje náter a lepidlo. Je to produkt ohľaduplný k životnému prostrediu. Hlavný materiál, bambusový a drevený prášok, je odpad z nábytkárskych závodov a ďalší materiál je recyklovaný plast.

 

Rozmerové tolerancie :

Hrúbka: +/- 1 mm

Šírka: +/- 2 mm

Dĺžka: +/- 5 mm

 

Kompozit iDECK nie je vhodná do uzatvorených a vlhkých priestorov bez ventilácie vzduchu a/alebo do prostredia s veľkými zmenami teploty (napríklad sauna).

 

UPOZORNENIE PRED INŠTALÁCIOU

Spôsob inštalácie je pri tomto produkte veľmi dôležitý. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť zníženie odolnosti alebo určité poškodenie produktu.

Pred inštaláciou materiál skontrolujte. Všetky poškodenia a chyby oznámte predajcovi pred inštaláciou. Začiatok inštalácie znamená, že klient vzhľad a vlastnosti schválil. Inštaláciu zverte profesionálnej montážnej firme. Na inštalácii krytiny by mali spolu pracovať viac ako dve osoby. Kompozit iDECK nepoužívajte na stĺpy, trámy, nosníky, podpery alebo iné nosné diely. Nedodržanie pokynov znamená ukončenie platnosti záruky.

 

HLAVNÉ KOMPONENTY A NÁRADIE POTREBNÉ PRI INŠTALÁCII

Kompozitná doska iDECK

konštrukčný hranol iDECK

Držiak na konštrukčný hranol + expanzná skrutka Spony + skrutky

Okrajová lišta

Vrchný kryt

Štartovacia spona

Okrajová lišta

Gumený spojovací prvok

Príklepová vŕtačka

Elektrická vŕtačka

Kladivo

Skrutkovač

Píla na priečny rez

 

 

 

 

USKLADNENIE

Kompozitné dosky iDECK uskladňujte v ich pôvodnom balení, najlepšie v dobre vetraných zastrešených priestoroch.

INŠTALÁCIA

Pozor: Elektrická vŕtačka je na vŕtanie otvorov na skrutky v hranoloch iDECK, v krytine a bočných krytoch nevyhnutná. Otvory musia byť menšie než priemer použitej skrutky.

 

1. Zaistite, aby bol podklad čistý, suchý, stabilný, pevný a hladký – sklon 2 % zabezpečí správny odvod vody.

 

2. Konštrukčné hranoly sa musia upevniť do betónového podkladu, aby sa zaistil spoľahlivý základ – odporúčame umiestniť hranoly tak, aby boli vodorovné so smerom odtoku. Zaistite, aby sa dodržala správna vzdialenosť medzi hranolmi: táto vzdialenosť pre rozmer 25 x 150 mm je 30 cm. Pri nadpájaní konštrukčných hranolov musí byť vzdialenosť 5 – 10 mm, aby sa zabránilo rozpínaniu. Od konca hranolu ku stene alebo inému pevnému dielu nechajte medzeru 5 – 10 mm. Hranol sa musí pripevniť na betónový podklad každých 50 cm – a nie ďalej než 6 – 7 cm od konca hranola.

 

Metódy inštalácie dvoch hranolov:

-) Pomocou elektrickej/príklepovej vŕtačky vyvŕtajte do betónu a hranolov otvory, potom hranol pripevnite na betónový podklad pomocou špeciálnych vŕtačiek na tvrdý podklad. Hlavy skrutiek nenechávajte nad povrchom hranola.

-) Na hranol umiestnite držiaky z nehrdzavejúceho materiálu (3 kusy na meter) a potom hranol pripevnite na podklad pomocou expanzných skrutiek.

 

3. Po pripevnení všetkých hranolov na podklad skontrolujte vodorovnosť hranolov. Ak vodorovnosť nie je pravidelná, upravte ju vyplnením medzery medzi nosníkom a podkladom tenkými plátmi alebo gumenými antivibračnými podložkami.

 

4. Prvú dosku pripevnite na hranol so štartovacou nehrdzavejúcou sponou. V prípade, že krytina sa umiestňuje na stenu alebo iný pevný diel, medzi doskami a stenou alebo iným pevným dielom by mala byť medzera najmenej 5 – 10 mm.

 

5. Ostatné dosky pripevnite pomocou plastových spôn a nehrdzavejúcich skrutiek. Na styku 2 dosiek krytiny musia byť 2 hranoly namiesto jedného (každý koniec dosky musí mať ako oporu jeden hranol). Medzi koncami dvoch dosiek musí byť medzera približne 5 – 10 mm (na rozpínanie). Na spojenie koncov dvoch dosiek sa tiež môžu použiť gumené spojovacie prvky (v tomto prípade odporúčame nechať menšiu medzeru (napríklad 2 – 3 mm).

 

6. Poslednú dosku pripevnite na hranol nehrdzavejúcou skrutkou.

7. Na konce dosiek použite vrchné kryty alebo okolo nainštalovanej krytiny namontujte okrajovú lištu pomocou nehrdzavejúcich skrutiek.

 

ÚDRŽBA

1. Vodné škvrny

Keď sa po daždi vyparí voda, na povrchu čerstvo namontovanej krytiny zostanú vodné škvrny. Je to dočasný jav, ktorý sám zmizne po približne 1 – 2 mesiacoch. Škvrny sa dajú očistiť utretím povrchu oceľovou vlnou.

 

2. Blato, prach, atď.

Krytinu odporúčame pravidelne čistiť, aj keď vyzerá byť čistá. Predíde sa tým nahromadeniu peľu/nečistôt, ktoré môžu spôsobiť pleseň.

Nečistoty na krytine odstráňte čistením pomocou teplej vody s mydlom. V prípade potreby ju okefujte tuhými štetinami.

 

3. Ryhy, olejové škvrny, alkoholové škvrny, cigaretové škvrny, atď., ktoré sa ťažko odstraňujú z povrchu

Škvrnu skúste opatrne odstrániť pomocou oceľovej vlny alebo brúsneho papiera. Potom povrch okefujte a očistite teplou vodou s mydlom.

 

Ak chcete vyskúšať produkt/metódu čistenia/odstránenia škvŕn, odporúčame najprv vykonať skúšku, či produkt/metóda nespôsobí žiadne neželané odfarbenie.

 

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Ku kompozitnej tersovej dosky iDECK poskytujeme 5-ročnú obmedzenú záruku na akékoľvek výrobné chyby, vrátane závažného rozštiepenia, prasknutia alebo poškodenia spôsobeného hmyzom, plesňou, koróziou a hnitím. Nesprávnou inštaláciou sa platnosť tejto záruky skončí. Záruka sa nevzťahuje na problémy pri doprave, chyby pri inštalácii, nevhodné použitie a údržbu, problémy s odfarbením, rozpínanie/zmršťovanie, deformáciu, kazy dosky alebo vonkajšie poškodenie dosky z dôvodu nevhodnej manipulácie. Záruka sa nevzťahuje na premeny farby, miernu stratu farby z prirodzených dôvodov. Záruka sa nevzťahuje na nesprávne použitie, ktoré nerešpektuje osobitosť kompozitného produktu iDECK.

Google+